Protokoll utskottssammanträde 2015/16:26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26

DATUM

2016–05–19

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:25.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2016.

Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Maria Rosander, kansliråd Johan Stålhammar och departementssekreterare Björne Hegefeldt, Näringsdepartementet, kansliråd Maria Ramstedt, departementssekreterarna Anna Rääs, Sofia Nyman och Kristin Olsson, Utrikesdepartementet.

§ 3

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:110 om staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark och ämnesråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, lämnade information

dels inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2016,

dels om de internationella förhandlingarna inom Grupp B+ om harmonisering av materiell patenträtt.

Vid besöket närvarade även departementsråden Anneli Skoglund och Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren, kansliråd Linda Kullberg och sakkunnige Johan Axhamn, Justitiedepartementet.

§ 5

Offentlig utfrågning

Utskottet beslutade att gemensamt med skatteutskottet hålla en offentlig utfrågning om Base erosion and profit shifting (BEPS).

§ 6

Förfrågan från Italien

Utskottet informerades om förfrågan från ledamot av det italienska parlamentet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 maj 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:26

§ 1-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

O

X

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande