Protokoll utskottssammanträde 2015/16:30

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30

DATUM

2016–07–02

TID

09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten som rör information om Vattenfall AB.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter gjordes.

§ 3

Medgivande för uppropade att delta per telefon

Utskottet medgav att ledamöter och suppleanter från näringsutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet fick delta vid sammanträdet per telefon.

§ 4

Information om Vattenfall AB

Statsrådet Mikael Damberg lämnade information om regeringens svar i frågan om ägarsamordning av Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland.

Vid besöket närvarade även statssekreterare Eva Lindström, expeditionschef Fredrik Ahlén, pressekreterare Ann Wolgers, förvaltare Jenny Lahrin, avdelningschef Carl Rosén, jurist Malin Fries, departementsråd Magnus Skåninger, specialist hållbart företagande Helena Hagberg, kansliråd Per Lundkvist och politisk sakkunniga Emelie Schröder, Näringsdepartementet.

§ 5

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.


Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 15 september 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:30

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

T

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

T

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

T

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

T

Helena Lindahl (C)

T

Lise Nordin (MP)

T

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

T

Anna Wallén (S)

T

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Said Abdu (L)

T

Birger Lahti (V)

T

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

T

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jörgen Warborn (M)

T

Hanna Westerén (S)

T

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

T

Jonas Eriksson (MP)

T

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

T

Håkan Svenneling (V)

T

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

T

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

T= Närvarande via telefon

MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 2

till protokoll

2015/16:30

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

T

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

T

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

T

Isak From (S)

T

Johan Hultberg (M)

T

Maria Strömkvist (S)

T

Martin Kinnunen (SD)

Åsa Coenraads (M)

T

Jan-Olof Larsson (S)

Stina Bergström (MP)

T

Gunilla Nordgren (M)

T

Monica Haider (S)

T

Anders Forsberg (SD)

T

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

T

Lars-Axel Nordell (KD)

Marianne Pettersson (S)

T

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

T

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

T= Närvarande via telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.