Protokoll utskottssammanträde 2015/16:31

Finansutskottets protokoll 2015/16:31

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:31

Datum

2016-03-01

Tid

Kl. 11.00 -11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information om kommande proposition om offentlig upphandling

Statsrådet Ardalan Shekarabi informerade utskottet om:

  • EU-direktiven
  • arbetet med den svenska lagstiftningen
  • arbetet med lagrådsremissen

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2015/16:30.

§ 3

Anmälningar

Förnyad förfrågan om att ta emot en delegation från sydafrikanska regionparlamentet i Guanteg. Nytt förslag på datum: 9 mars kl. 14 - 15.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdag den 3 mars kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:31

– – –

§1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Rolf Åbjörnsson (KD)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.