Protokoll utskottssammanträde 2015/16:35

Finansutskottets protokoll 2015/16:35

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:35

Datum

2016-03-17

Tid

10:30-11:00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Kansliets bemanning
Föredragande Cecilia Renmyr är inlånad till kansliet under ca 6 månader för att arbeta med bl.a. extra ändringsbudget och finansmarknadslagstiftning.

IMF-möte om finansiell stabilitet

Onsdagen den 20 april kl. 9.45 – 11.00.

IMF-teamet (Martin Cihak, Liliana Schumacher och Jack Chen) genomför på inbjudan av Finansdepartementet och Riksbanken en särskild granskning av den svenska finanssektorn med fokus på finansiell stabilitet och vill därför träffa utskottets ledamöter.

Veterandagen

Onsdagen den 11 maj kl. 14.30 – 15.30.

I samband med riksdagens veteranförenings årsmöte bjuds tidigare FiU-ledamöter in för att träffa nuvarande ledamöter och kanslipersonal.

Mottagning hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Onsdagen den 18 maj kl. 16.30 – 19.00.

Mottagningen är ett samarrangemang med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare. Anmälan och program finns på www.ksla.se.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2015/16:34.

§ 3

Amorteringskrav (FiU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:89 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU30.

§ 4

Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) (FiU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2015/16:RB3 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU40.

SD-ledamöterna anmälde reservation. Tid för inlämnande av reservationen sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 5

Bank-, försäkrings-och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdag den 5 april kl. 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:35

– – –

§1-

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

-

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

-

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

-

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Rolf Åbjörnsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.