Protokoll utskottssammanträde 2015/16:37

Finansutskottets protokoll 2015/16:37

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:37

Datum

2016-04-07

Tid

10:30-11:00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Intern utfrågning av riksrevisor

Riksrevisor Margareta Åberg redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2015 och presenterade Riksrevisionens nya ekonomichef Anette Bäck, som också deltog på mötet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Riksrevisionens årsredovisning (FiU27)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:RR1.

Ärendet bordlades.

§ 3

Anmälningar

Konferens i Bryssel i höst

Europeiska parlamentet planerar en konferens om EU:s framtida finansiering den 7-8 september i Bryssel – Inbjudan och program kommer senare.

Ärendeplanering
Kanslichefen informerade att utskottet fått frågan om att lämna yttrande över skrivelserna 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015, från UU och 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser, från KU.

Utskottet fick i uppgift att ta fram PM för beredning av eventuella yttranden om skrivelserna.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2015/16:36.

§ 5

Bank-, försäkrings-och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU22.

V-, KD- och M- ledamöterna anmälde reservationer.

Reservationstid sattes till kl. 16.00 samma dag.

§ 6

Riksbankens förvaltning 2015 (FiU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställningarna 2015/16:RB1 och RB2, Redogörelse 2015/16:RR2 och motioner.

L-ledamoten anmälde reservation.

Reservationstid sattes till kl. 16.00 samma dag.

§ 7

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslöt att kalla Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen till en utfrågning med anledning av den s.k. Panamaaffären.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdag den 14 april.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:37

– – –

§1 - 9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

-

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande