Protokoll utskottssammanträde 2015/16:37

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37

DATUM

2016-06-09

TID

10.30–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:36.

§ 2

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

Utskottet diskuterade arbetet med uppföljnings- och utvärderingsfrågor, forsknings- och framtidsfrågor samt resultatredovisningen i budgetärenden.

Utskottet beslutade att under hösten fortsätta diskussionen och bl.a. tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.

§ 3

Delegationsresa till USA och Mexiko

Utskottet beslutade att som inriktning genomföra en delegationsresa till Mexiko-USA hösten 2017.

Syftet med resan diskuterades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:37

§ 1–4

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.