Protokoll utskottssammanträde 2015/16:41

Utrikesutskottets protokoll 2015/16:41

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41

DATUM

2016–06–07

TID

11:00–12:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning tillsammans med skatteutskottet om Politiken för global utveckling - skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Information om frågor rörande skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning av ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, UD, statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet, Penny Davies, Diakonia samt Jacob Lundberg, Timbro.

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Matilda Wärmark

Justeras den 16 juni 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:41

§1

§ 2-6

§ 7-9

§10

§11

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Julia Kronlid (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Valter Mutt (MP)

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

Sotiris Delis (M)

O

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

Pavel Gamov (SD)

Jakop Dalunde (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Emilia Töyrä (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Jenny Bengtsson (V) extra suppleant

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande