Protokoll utskottssammanträde 2015/16:42

Finansutskottets protokoll 2015/16:42

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:42

Datum

2016-04-28

Tid

Kl. 10.30-10.33

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Marianne Moström från riksdagens informationsenhet fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Anmälningar

Inbjudan till interinstitutionell konferens om EU:s framtida finansiering i Bryssel 7 - 8 september. Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

§ 3

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (FiU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:133 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:FiU35.

V-ledamoten anmälde en reservation.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen (FiU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet justerade yttrande 2015/16:FiU3y.

M-och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

SD -ledamoten anmälde en avvikande mening.

Reservationstid och tid för inlämnande av avvikande mening sattes till

kl. 13.00 samma dag.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdag 10 maj kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:42

– – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

O

Maria Plass (M)

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

X

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.