Protokoll utskottssammanträde 2015/16:45

Finansutskottets protokoll 2015/16:45

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:45

Datum

2016-05-17

Tid

11.00- 12.09

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksbanken

Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om förslag till frågor att ta upp i en översyn av riksbankslagen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att kalla Max Elger för överläggning om EU:s årsbudget 2017 den 21 juni.
  • Ett konferensprogram för den interinstitutionella konferensen om EU:s framtida finansiering den 7-8 september i Bryssel skickades på mail till utskottet den 16 maj. Janine Alm Ericsson (MP), Börje Vestlund (S) och Jörgen Andersson (M) har anmält intresse av deltagande. Övriga som avser att delta, allmänt vid konferensen eller i specifik paneldiskussion, kan meddela kansliet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2015/16:43 och 44.

§ 4

Förstärkt insättningsgaranti (FiU34)

Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2015/16:106 och behandlade en framställan från Svenska Bankföreningen (dnr: 2221:15/16).

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdag den 19 maj kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:45

– – –

§1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

O

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

X

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarand

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.