Protokoll utskottssammanträde 2015/16:46

Finansutskottets protokoll 2015/16:46

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:46

Datum

2016-05-19

Tid

Kl. 10.30-10.43

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade ställa in sammanträdet 14 juni.

Fråga om deltagande vid möte med EU-kommissionär Pierre Moscovici i riksdagen 2 juni, anmälan till kansliet.

§ 2

Justering av protokoll

Protokoll 2015/16:45 justerades.

§ 3

Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik för perioden 2013-2015 (FiU24)

Utskottet behandlade underlag till betänkande 2015/16:FiU24.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik för perioden 2010-2015 (FiU41)

Utskottet behandlade underlag till betänkande 2015/16:FiU41.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer (FiU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:105.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:32.

§ 6

Förstärkt insättningsgaranti (FiU34)

Utskottet fortsatte behandlingen 2015/16:106.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:34.

V-ledamoten anmälde en reservation.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 7

Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning (FiU36)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:120.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 24 maj kl. 09.00 i Förstakammarsalen,

öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:46

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

O

Fredrik Schulte (M)

O

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.