Protokoll utskottssammanträde 2015/16:47

Finansutskottets protokoll 2015/16:47

Protokoll

Utskottssammanträde 2015/16:47

Datum

2016-05-24

Tid

Kl. 09.00-11.08

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Svensk finanspolitik 2016

Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och ledamot i rådet Oskar Nordström Skans presenterade rapporten Svensk finanspolitik 2016.

Finansminister Magdalena Andersson kommenterade rapporten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag 26 maj kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2015/16:47

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

Ingela Nylund Watz (S)

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

Hans Unander (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Erik Ullenhag (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Marie Granlund (S)

Suppleanter

Niklas Karlsson (S)

Fredrik Schulte (M)

X

Börje Vestlund (S)

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Adnan Dibrani (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Peter Persson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mats Persson (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande