Protokoll utskottssammanträde 2015/16:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4

DATUM

2015-12-03

TID

09.00–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:3.

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:41

och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen
i norra Irak (UFöU2
)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:40
och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 8 december 2015

kl. 11.30.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras tisdagen den 8 december 2015

Kenneth G ForslundSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:4

§ 1-2

§ 3

§ 4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) ordf.

X

X

X

Allan Widman (L) vice ordf.

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Björn Söder (SD)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Kalle Olsson (S)

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

Jan R Andersson (M)

X

O

O

Peter Jeppsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Jeff Ahl (SD)

O

O

O

Lotta Olsson (M)

O

O

O

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Jakop Dalunde (MP)

O

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

O

Anders Österberg (S)

Mikael Jansson (SD)

O

O

O

Birgitta Ohlsson (L)

O

O

O

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande