Protokoll utskottssammanträde 2015/16:52

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:52

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:52

DATUM

2016-05-24

TID

11.00–11.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:51.

§ 2

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:75.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU21.

§ 4

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2015/16:NL1, 2015/16:PN1, 2015/16:RAN1, 2015/16:RAR1, 2015/16:ÖN1, 2015/16:SN1 och 2015/16:VPN1.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU28.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Kommittéberättelse 2016 (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:103 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2015/16:KU29.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2015/16:49.


Vid protokollet

Justerat 2016-05-26

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-05-13)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2015/16:52

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Emilia Töyrä (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Jenny Bengtsson (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.