Protokoll utskottssammanträde 2015/16:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6

DATUM

2016-04-12

TID

11.30–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Karin Enström (M) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Åsa Lindestam (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utrikesrådet Anna Karin Eneström, politiskt sakkunniga Alexander Akhlaghi och departementssekreterare Johan Fredborn Larsson, alla från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunnig Annelie Gregor och kanslirådet Anja Glavinic Jones, alla från Försvarsdepartementet samt ÖB general general Micael Bydén, ÖB:s säkerhetspolitiska rådgivare Ditte Egnell och kommendörkapten Carl-Christer Drangel, alla från Försvarsmakten, informerade

med anledning av proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Mottagande av motioner

För behandling i samband med beredningen av proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd beslutade utskottet att ta emot följande motioner från utrikesutskottet:

– Motion 2015/16:2801 av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP).

– Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 12.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kansliet meddelade att en preliminär tidsplan för det sammansatta utskottets beredning av propositionerna 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd delats ut på bordet.

Vidare informerade kansliet om att, inför den kommande beredningen av proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd, hade justitieutskottet, civilutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet och socialutskottet under hand tillfrågats om intresse av att yttra sig till utskottet. Samtliga tillfrågade utskott hade meddelat att de avstår från att yttra sig.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 14 april 2016

Karin Enström


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:6

§ 1-4

§ 5-6

7-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Olle Thorell (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

O

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Allan Widman – (L)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

Jan R Andersson (M)

O

O

-

Paula Holmqvist (S)

O

O

O

Margareta Cederfelt (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

X

O

O

Julia Kronlid (SD)

O

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Jakop Dalunde (MP)

O

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

O

Serkan Köse (S)

Roger Richtoff (SD)

O

O

O

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

O

O

O

Sofia Damm (KD)

O

O

O

Kalle Olsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.