Protokoll utskottssammanträde 2015/16:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2015/16:7

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7

DATUM

2016-04-14

TID

09.00–09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2015/16:6.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:119 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om att Utrikesdepartementet, med anledning av en fråga ställd i samband med föredragningarna tisdagen den 12 april 2016 om bistånd till Mali, inkommit med ett svar som delats ut på bordet (dnr 1949-2015/16).

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 april 2016 kl. 09.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 21 april 2016

Karin Enström


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2015/16:7

§ 1

§ 2-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Kenneth G Forslund (S)

Hans Wallmark (M)

Olle Thorell (S)

Björn Söder (SD)

-

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

-

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Allan Widman – (L)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Härstedt (S)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

Jan R Andersson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

O

Lotta Olsson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

O

Jakop Dalunde (MP)

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

Serkan Köse (S)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.