Protokoll utskottssammanträde 2016/17:11

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11

DATUM

2016–11–29

TID

11:00–13:03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan.

§ 2

a) Sveriges ordförandeskapsperiod i FN:s säkerhetsråd i januari 2017

Utrikesminister Margot Wallström, politiskt sakkunnig Magnus Nilsson, och kansliråd Tomas Wiklund, samtliga UD, informerade utskottet om Sveriges ordförandeskapsperiod i FN:s säkerhetsråd i januari 2017

Ledamöternas frågor besvarades.

b) Uppföljning av EGS med fokus på genomförandet inom området säkerhet och försvar (Återrapport från FAC och förberedelser inför ER)

Utrikesminister Margot Wallström, politiskt sakkunnig Eric Sundström och departementssekreterare Andrea Beuer, samtliga UD, informerade utskottet om uppföljningen av EGS med fokus på genomförandet inom området säkerhet och försvar.

Ledamöternas frågor besvarades.

c) Presidentvalet i USA (och konsekvenser för Sverige)

Utrikesminister Margot Wallström och politiskt sakkunnig Eric Sundström och kansliråd Anna Mark Jungkvist, samtliga UD, informerade om presidentvalet i USA.

Ledamöternas frågor besvarades

§ 3

Föredragning om utvecklingen i Turkiet

Paul Levin från Stockholms universitet och Bitte Hammargren från Utrikespolitiska institutet informerade utskottet om utvecklingen i Turkiet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Kanslimeddelande

Utskottet informerades om att:

– utrikesministern överlämnade exemplar av 1) FN-stadgan, 2)
Förteckning över medlemmar i FN:s säkerhetsråd 2017, samt 3)
Kalendarium för FN:s säkerhetsråd 31 oktober-18 december 2016.

– kabinettssekreterare Annika Söder bjuder in utrikesutskottet för ett
glöggmingel måndagen den 12 december kl. 16.30.

– Ledamoten Birgitta Ohlsson (L) deltar i talmannen Urban Ahlin’s
resa till Storbritannien den 5–6 december.

– sammanträdestiden för det sammansatta utskottet nu på torsdag
ändras till kl. 10.30.

Utskottet påmindes om besöket på ISP nästa onsdag kl. 17.00–19.00.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 december 2016 kl. 09.30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 1 december 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:11

§ 1–3

§ 4–5

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

Sotiris Delis (M)

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

X

X

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.