Protokoll utskottssammanträde 2016/17:14

Finansutskottets protokoll 2016/17:14

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:14

Datum

2016-11-17

Tid

10.30 -10.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:13.

§ 2

Statens budget 2017 – Rambeslutet (FiU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1, motioner och yttranden.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU1.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. Tid för inlämning av reservationerna sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 3

Höständringsbudget för 2016 (FiU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:2, och yttrande.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU11.

SD-ledamöterna deltog inte i beslutet och anmälde särskilt yttrande.

Tid för inlämning av yttrandet sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 4

Nytt regelverk om upphandling (FiU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:195, motioner och yttranden.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU7.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer, S-, MP- och V-ledamöterna anmälde gemensamt särskilt yttrande, V-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Tid för inlämnande av reservationer och det särskilda yttrandet sattes till fredag den 18 november kl. 10.00.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av tillämpningsdagen för Priip-förordningen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2016)709.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag den 24 november kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:14

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.