Protokoll utskottssammanträde 2016/17:15

Finansutskottets protokoll 2016/17:15

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:15

Datum

2016-11-24

Tid

10.30-10.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Nytt förslag på datum för parlamentarikermöte i nordiska nätverket för revisionsutskott i Stockholm: 15 mars 2017.

Hemlig handling – Rapport från Rådet för allmänna frågor GAC den 15 november 2016 finns på expeditionen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:14.

§ 3

Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 UO 2 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 UO 26 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:3.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 29 november kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:15

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.