Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Finansutskottets protokoll 2016/17:17

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:17

Datum

2016-12-01

Tid

Kl. 10.30-11.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

IMF Artikel 4 och FSAP

Craig Beaumont från IMF informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet 6 december.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdag 8 december kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:17

– – –

§ 1

§ 2

§ 3-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

-

-

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Hans Unander (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

X

X

-

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

X

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.