Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Finansutskottets protokoll 2016/17:18

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:18

Datum

2016-12-08

Tid

10:30-10:35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar


Planerade konferenser och möten:

Den 30 januari–1 februari i Bryssel - Europeiska parlamentarikerveckan 2017, med bl.a. konferens om den europeiska planeringsterminen och interparlamentarisk konferens om stabilitet, samordning och styrning i EU.

Den 8-10 februari i Paris - OECD Parliamentary Days.

Den 6-7 april i Valetta- Möte för utskotten för ekonomiska frågor och miljö.

Inbjudningar och program skickas ut senare.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1 UO 2 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU2.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Tid för inlämnande av de särskilda yttrandena sattes till 8 december kl.13.00.

§ 4

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1 UO 25, motioner och yttrande.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU3.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Tid för inlämnande av reservationen och de särskilda yttrandena sattes till

8 december kl.13.00.

§ 5

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1 UO 26 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU4.

L-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Tid för inlämnande av yttrandet sattes till 8 december kl.13.00.

§ 6

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:1 UO 27 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU5.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Tid för inlämnande av yttrandet sattes till 8 december kl.13.00.

§ 7

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (FiU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:3.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU13.

§ 8

Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk (FiU14)
Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:22.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU14.

§ 9

Nästa sammanträde
Tisdag den 13 december kl.11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:18

– – –

§ 1-4

§5-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Hans Unander (S)

O

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.