Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017-02-14

TID

11.00–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Avdelningschef Robert Boije, revisionsdirektör Pathric Hägglund, ämnessakkunnig Marianne Danielsson m.fl. presenterade granskningsrapporterna RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan? och RiR 2016:32 Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring?

§3

Kanslimeddelanden

Anmäldes interparlamentariskt möte i Bryssel om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) tisdagen den 28 februari 2017.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att till ett kommande sammanträde bjuda in socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Socialdepartementet, för att informera om det ökande antalet långtidssjukskrivna.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 februari 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:22

§ 1–2

§ 3–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

X

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

X

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

X

Paula Bieler (SD)

O

X

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.