Protokoll utskottssammanträde 2016/17:22

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22

DATUM

2017–02-23

TID

08:00-09:10

09:20-11:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

Information om regeringens skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik från utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Annika Ben David, politiskt sakkunnig Eric Sundström och kansliråd Anna Jakenberg Brinch, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Ryssland

Information om Ryssland från utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Annika Ben David, politiskt sakkunnig Eric Sundström och kansliråd Anna Jakenberg Brinch, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:21

§ 4

Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 710 och faktapromemoria 2016/17:FPM30.

Ärendet bordlades.

§ 5

Konsulär krisberedskap (UU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2016/17:UU12.

Ärendet bordlades.


§ 6 – § 13

Reseberättelser

Utskottet lade reseberättelser från delegationerna till Armenien och Georgien till handlingarna.

§ 7

Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)

Utskottet behandlade PM om uppföljning av regleringsbreven.

Ärendet bordlades.

§8

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att ta emot Ukrainas vice premiärminister Ivanna Klympush-Tsintsadze onsdagen den 15 mars kl. 10.00–10:45. Anmälning tas upp vid sammanträdet den 2 mars.

§9

Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Information om Migrationsverkets progonsverktyg lämnades av vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik och enhets- och planeringschef Annika Alenius, båda Migrationsverket.


Ledamöternas frågor besvarades.

§10

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd lämnades av departementsråd Efraim Gomez, kansliråd och gruppchef för SR-samordningen Tomas Wiklund, samt ambassadråd Pål Klouman Bekken, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§11

Förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Information om rapporten ”Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet” lämnades av generalsekreterare Lisa Sjöblom, Forum Syd, generalsekreterare Kristina Henschen, Union to Union, senior policyrådgivare Magnus Walan, Diakonia och policysamordnare Åsa Thomasson, Concord Sverige.

Ledamöternas frågor besvarades.

§12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 mars 2017 kl. 09:30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 2 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:22

§ 1-2

§ 3-8

§ 9-12

§

§

LEDAMÖTER

N

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

O

Emma Nohrén (MP)

X

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.