Protokoll utskottssammanträde 2016/17:23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23

DATUM

2017-02-21

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:22.

§ 2

Ökande antal långtidssjukskrivna m.m.

Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet, informerade utskottet bl.a. om regeringens arbete med anledning av det ökande antalet långtidssjukskrivna.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att Paula Bieler (SD) deltar vid det interparlamentariska mötet i Bryssel om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) tisdagen den 28 februari 2017.

Vidare beslutade utskottet att Rickard Persson (MP), Kerstin Nilsson (S) och Solveig Zander (C) deltar vid Finsamkonferens i Malmö den 21-22 mars 2017.

Anmäldes

– Inbjudan till Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) den 29 mars 2017.

– Inkommande besök till riksdagen av norska Stortinget den 4 april 2017.

– Inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 23 februari 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:23

§ 1–2

§ 3–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Rickard Persson (MP)

Tina Ghasemi (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

X

Paula Bieler (SD)

O

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande