Protokoll utskottssammanträde 2016/17:24

Socialutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24

DATUM

2017-02-02

TID

09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans

Utskottet höll en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans. Deltagare och program bifogas som bilagor 2 och 3.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:24

§ 1

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

N

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

N

Cecilia Widegren (M)

N

Lennart Axelsson (S)

N

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

N

Per Ramhorn (SD)

Amir Adan (M)

N

Mikael Dahlqvist (S)

N

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

N

Jenny Petersson (M)

N

Kristina Nilsson (S)

N

Carina Herrstedt (SD)

N

Barbro Westerholm (L)

N

Karin Rågsjö (V)

N

Hans Hoff (S)

N

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

N

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

N

Stefan Nilsson (MP)

N

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (L)

N

Maj Karlsson (V)

N

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

N

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

EXTRA SUPPLEANTER

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande