Protokoll utskottssammanträde 2016/17:25

Finansutskottets protokoll 2016/17:25

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:25

Datum

2017-02-02

Tid

Kl. 10.30-10.47

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

-Utskottet beslutade kalla Finansmarknadsministern, Riksbankschefen, GD på Finansinspektionen och riksgäldsdirektören till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet tisdagen den 13 juni.

-Inbjudan och program för mötet med nordiska revisionsutskottet den 15 mars skickas ut inom kort.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:24.

§ 3

Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisningen för staten 2015 (FiU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:36.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU15.

§ 4

Kommunala frågor (FiU26)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU28)

Utskottet behandlade framställan 2016/17:RB3.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB) (FiU29)

Utskottet behandlade framställan 2016/17:RB4.

Ärendet bordlades.

§ 7

Övriga frågor

Rapport från Brysselresan (SESS) av Jörgen Andersson (M) och Börje Vestlund (S).

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 14 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik OlovssonNärvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:25

– – –

§ 1-6

§ 7

§ 8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

-

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Hans Unander (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

Marie Granlund (S)

X

O

O

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

X

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

X

Rolf Åbjörnsson (KD)

X

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

O

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

O

O

O

Anette Åkesson (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.