Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Finansutskottets protokoll 2016/17:26

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:26

Datum

2017-02-14

Tid

Kl. 11.00-11.14

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Valletta 6-7 april

  • Det maltesiska ordförandeskapet bjuder in till möte för ledamöter i utskotten för ekonomiska frågor och miljö. Intresseanmälan till kansliet bör ske senast 17 februari kl. 15.

10 maj

  • Veteranföreningen har årsmöte och f.d. finansutskottledamöter besöker utskottet kl. 14.30 - 15.30. Inbjudan kommer senare.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:25.

§ 3

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 856.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Finansutskottets granskning av penningpolitiken

Utskottet inledde beredningen om granskningen av penningpolitiken.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag 16 februari kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:26

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

Ingemar Nilsson (S)

X

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.