Protokoll utskottssammanträde 2016/17:26

Skatteutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26

DATUM

2017-03-23

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:25.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om följande:

  • torsdagen den 1 juni 2017 planeras för ett seminarium i förstakammarsalen om skatter som drivkraft för företags lokalisering
  • tisdagen den 28 mars 2017 kl. 12.30 sammanträder utskottet tillsammans med finansutskottet i Skandiasalen och får information av finansminister Magdalena Andersson
  • torsdagen den 30 mars 2017 börjar sammanträdet kl. 10.30 och kl. 11.00 kommer finansminister Magdalena Andersson och informerar
  • nya uppdaterade ärende- och sammanträdesplaner kommer att läggas ned i Mötestjänsten under dagen.

§ 3

Inkomstskatt (SkU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU22.

M-, SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Mervärdesskatt (SkU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU25.

M-, SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.


§ 5

Övriga frågor

Utskottet beslutade att göra ett besök hos Tullen i Värtahamnen tisdagen den 9 maj 2017 kl. 9.00.

Vidare informerade kanslichefen om att planeringen fortsätter med utskottsresan till USA som äger rum under hösten.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 mars 2017 kl. 12.30 i Skandiasalen.

Vid protokollet

Justeras den 30 mars 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:26

§ 1

§ 2–4

§ 5–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

O

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

O

O

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

O

O

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-02-13

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.