Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:28

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017-03-23

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:92 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU10.

M-, SD- ,C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Information av Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Anders Eriksson, rättssakkunnig Mikael Andersson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo informerade om två direktiv som beslutats av regeringen samma dag: En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland (dir. 2017:30) och Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (dir. 2017:31).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Rekryteringsmyndighetens generaldirektör besöker utskottet för att bl.a. informera om konsekvenserna av regeringens beslut att åter aktivera värnplikten

– Propositionen Finansieringen av kärnavfallshanteringen är försenad. Det blir därför inte någon debatt i det ärendet den 10 maj som planerat.

– Seminariet på Försvarshögskolan den 6 april. En representant från varje partigrupp har möjlighet att inledningstala i fem minuter.

– Kommissionären Sir Julian King, med ansvar för säkerhetsfrågor besöker riksdagen fredagen den 2 juni. Han önskar tala med ledamöter från KU, JuU, FöU och EU-nämnden om antiterrorism, PNR, datalagring och cybersäkerhet.

– En grupp parlamentariker från Indonesien besöker utskottet den 19 april efter voteringen. De önskar diskutera svenska krishantering och riksdagens roll inom nationell krishantering. Allan Widman anmälde sitt deltagande.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 mars 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 30 mars 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:28

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

-

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

O

O

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

X

-

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

O

O

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.