Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Justitieutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017-05-16

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanterna Dilem Guzel, Anton Sandin och Rebecca Ander fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Besök av Brottsoffermyndigheten

Generaldirektör Annika Öster och Peter Jonsson, enhet för Brottsskadeenheten, informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27.

§ 4

Utökad samverkan mellan domstolar (JuU26)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:174.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU26.

§ 5

Ett nationellt brottsförebyggande program (JuU15)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:126 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (JuU25)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:118 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 1 juni 2017

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:28

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

-

Kent Ekeroth (SD)

-

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

X

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Crister Spets (SD)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

X

X

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-05-02

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.