Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Näringsutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017–05–02

TID

11.00–14.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om framtidens innovations och entreprenörskapsklimat.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 4 maj 2017

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:28

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

Helena Lindahl (C)

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Jonsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Patrik Engström (S)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Program för näringsutskottets offentliga utfrågning – Framtidens innovations och entreprenörskapsklimat

Bilaga 2

Datum: tisdag 2 maj 2017

Tidpunkt: kl. 11.00–14.00

Plats: andrakammarsalen, riksdagshuset

kl. 11.00 – Inledning
Lars Hjälmered (M), vice ordförande, näringsutskottet –

– Entreprenörskapsutredningens slutsatser
Johan Kreicbergs, huvudsekreterare, Entreprenörskapsutredningen

– Entreprenörskap på fem kontinenter

– Erik Wallin, grundare, The Startup Adventure

– Företagande i en mansdominerad bransch

– Jessica Löfström, vd, Expandera Mera

– Hur kan företag skapa fler jobb och bidra till samhället?

– Shori Zand, styrelseordförande, Avesina Investment Group

kl. 12.15 – Kaffepaus

kl. 12.35 – Regeringens arbete med entreprenörskap och innovation Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

– Frågestund

– Avslutning
Åsa Westlund (S), ledamot, näringsutskottet

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.