Protokoll utskottssammanträde 2016/17:28

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28

DATUM

2017–03–28

TID

11:00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Föredragning om IMF:s och Världsbankens årsmöten

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte tillsammans med finansutskottet från finansminister Magdalena Andersson med medarbetare från Finansdepartementet, riksbankens chef Stefan Ingves med medarbetare från Riksbanken samt minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin med medarbetare från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 mars 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 30 mars 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:28

§1

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

O

Anders Österberg (S)

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

O

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.