Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Justitieutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-06-15

TID

10.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Isak Lefvert fick närvara på sammanträdet.

§ 2

Besök av generaltulldirektör Therese Mattsson, Tullverket

Therese Mattsson med medarbetare informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 4

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (JuU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:186.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU28.

V-ledamoten anmälde reservation.

§ 5

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:182 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU31.

M-, SD-, C-, L- KD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 (JuU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:185.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU32.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Val av ordförande

Utskottet valde Tomas Tobé (M) till ordförande under förutsättning att han under dagen väljs in som ledamot i justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 15 juni 2017

Annika Hirvonen FalkJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:31

§ 1

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

-

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

-

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

-

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

X

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Crister Spets (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

Gustaf Lantz (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-06-07

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.