Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-06-13

TID

11.00-11.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Åtgärder mot diskriminering (AU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU14.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. L-ledamoten anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (AU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:175 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU15.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (AU17)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM (2017) 253.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU17.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 5

Övriga frågor

Fredrik Malm (L) återrapporterade från OECD-forum i Paris den 6-7 juni 2017.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 juni 2017 kl. 8.15.

Vid protokollet

Justeras den 20 juni 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

O

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

O

O

O

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

O

X

O

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

O

O

O

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.