Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Justitieutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-07-25

TID

14.30-16.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet, bilaga 2.

§ 2

Beslut om tystnadsplikt

Utskottet beslutade om att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som lämnas av inrikesminister Anders Ygeman med medarbetare och av företrädare för Säkerhetspolisen, vilka omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller mellanfolklig organisation.

§ 3

Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen

Inrikesminister Anders Ygeman och företrädare för Säkerhetspolisen informerade.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdagen den 5 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 14 september 2017

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

-

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

-

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

Krister Örnfjäder (S)

O

Pål Jonson (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

O

Gustaf Lantz (S)

X

Mattias Vepsä (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-06-07

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.