Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Finansutskottets protokoll 2016/17:33

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:33

Datum

2017-03-16

Tid

Kl. 10.30-10.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att:

  • bjuda in de tre nya riksrevisorerna till sammanträdet den 6 april.
  • bjuda in skatteutskottet till sammanträdet den 28 mars.
  • ställa in sammanträdet den 21 mars.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31 och 2016/17:32.

§ 3

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU22.

M-, SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

Reservationstid sattes till kl. 16.00 samma dag.

§ 4

Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (FiU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:54.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU17.

M-, SD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 5

Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:65.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag 23 mars kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:33

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.