Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Finansutskottets protokoll 2016/17:34

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:34

Datum

2017-03-23

Tid

10:30-10:36

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:33.

§ 2

Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader (FiU39)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2016/17:65.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:39.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 3

Riksbankens förvaltning 2016 (FiU23)

Utskottet behandlade framställningarna (2016/17:RB1 och 2), och redogörelse (2016/17:RR2) och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter (FiU30)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:78.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdag 28 mars i Skandiasalen kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:34

– – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

O

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

X

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande