Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-05-02

TID

11.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Jesper Gyberg och Josefin Dahlerus, M-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, fick närvara under punkten 2.

§ 2

Uppvaktning av Sveriges konsumenter

Representanter för Sveriges konsumenter uppvaktade utskottet med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige.

§ 3

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:155.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU21.

§ 4

Arbetande suppleanter

Följande ledamöter anmäldes som arbetande suppleanter:
Petra Ekerum (S), Jesper Skalberg Karlsson (M), Runar Filper (SD), Emma Nohrén (MP), Eskil Erlandsson (C) och Magnus Oscarsson (KD).

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:34

§ 1

§ 2-3

§ 4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

-

-

-

Anders Forsberg (SD)

-

-

-

Lars Tysklind (L)

-

X

-

Jens Holm (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

-

-

-

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

O

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.