Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-04-27

TID

10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33.

§ 2

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (SfU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:133 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:19.

M-, SD-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.
C- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Vid protokollet

Justeras den 11 maj 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:34

§ 1–3

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.