Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017–05-11

TID

09:30–11:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC)

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, t.f. chef Jörgen Persson och kansliråd Moa Lagercrantz, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

FAC-utveckling

Information från utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete Johannes Oljelund, kansliråd Hanna Lambert, politiskt sakkunnig

Katarina Hellström, departementssekreterare Stefan Söderberg, departementssekreterare Tove Skagerwall, departementssekreterare Robert Backlund och departementssekreterare Andrea Ivarsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33.

§ 4

Norden (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och

produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:114 och motioner.

Ärendet bordlades§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Vitboken om EU:s framtid (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.


§ 8

Fråga om ev. yttrande över Vårändringsbudget för 2017

och Årsredovisning för staten 2016 (UU1y)

Utskottet behandlade fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2017 och Årsredovisning för staten 2016.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 9

Beslut om resa

Utskottet beslutade att gemensamt med försvarsutskottet genomföra en delegationsresa till Irak för att bl.a. besöka det svenska insatsförbandet i Erbil. Utskottet beslutade att Björn Söder (SD) och Carin Jämtin (S) ska genomföra resan för utrikesutskottets del. Informerades om att Jan R Andersson (M), Mattias Ottosson (S) och Mikael Jansson (SD) deltar för försvarsutskottets del.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Kanslimeddelanden

Utskottet påmindes om att utskottet:

– tar emot finska utrikesutskottet med en middag på Villa
Bonnier tisdagen den 16 maj kl. 19.00.

– tar emot EU-kommissionär Cecilia Malmström torsdagen
i Förstakammarsalen den 18 maj kl. 13.00–14.00. Ledamöter som
önskar ställa frågor ombeds anmäla önskemål. Anmälningsblankett
för det delades på bordet.

– tar emot besök av Makedoniens utrikesminister Nikola Poposki
måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.00–18.00 Anmälningsblankett
delades på bordet.
– deltar tillsammans med försvarsutskottet på Försvarsmaktens
veterandag den 29 maj med ett utställningstält. Ledamöter som
deltar Veterandagen ombeds delta i utställningstältet.

Utskottet beslutade om att:

– ta emot en delegation från saudiska shurarådets svensk-saudiska
vänskapskommitté torsdagen den 18 maj kl. 11.25–12.00.
Anmälningsblankett delades på bordet.


– ta emot en delegation från indiska parlamentet (Lok Sabha) som
arbetslunch tisdagen den 30 maj kl. 12.00–13.30.
Intresseanmälningsblankett delades på bordet.

– arrangera ett seminarium i riksdagen för
riksdagsledamöter, tjänstemän och partikanslianställda om Folke
Bernadotteakademins verksamhet onsdagen den 7 juni. Kansliet
återkommer med förslag på tidpunkt. Anmälningsblankett delades
på bordet.

– bjuda in Sipri till utrikesutskottet för relevanta föredragningar
onsdagen den 13 september kl. 18.00–19.30 följt av en mottagning
som talman Urban Ahlin står värd för.

§ 11

Återrapport från delegationsresa till Mali

Återrapport från resa till Mali tillsammans från den tredje resan till insatsområde lämnas av ledamöter torsdagen den 18 maj.


§ 12

Övriga frågor

Pyry Niemi (S) tog upp frågan om underlag till utskottsresa till New York 21-25 maj 2017.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 maj kl. 09.30.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 18 maj 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:34

§1

§ 2

§ 3-10

§ 11-13

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

O

Olle Thorell (S)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

O

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Sotiris Delis (M)

O

O

O

X

Anders Österberg (S)

O

O

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

X

X

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

O

O

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.