Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Näringsutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017–06–15

TID

9.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om internationell handel.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 juni 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:35

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Jonsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Sofia Fölster (M)

X

Patrik Engström (S)

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

Jonas Eriksson (MP)

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Näringsutskottet

Program för näringsutskottets offentliga utfrågning om internationell handel

Datum: torsdag 15 juni 2017

Tidpunkt: kl. 09.00–12.00

Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset östra

– Inledning
Jennie Nilsson (S), ordförande, näringsutskottet

– Förändringsprocesser i den internationella handeln
Claes-Göran Alvstam, Handelshögskolan i Göteborg, professor emeritus i ekonomisk geografi

– Handeln med Storbritannien efter Brexit

– Anna Stellinger, Kommerskollegium, Generaldirektör

–

– Röster om möjligheter och utmaningar med internationell handel

– Lena Johansson, ICC, Generalsekreterare

– Mikael Karlsson, KTH, fil.dr. i miljö- och energisystem

– Sara Övreby, Scania, Manager Global Public Affairs

– Kaffepaus

– Regeringens syn på internationell handel

– Ann Linde, EU- och handelsminister

– Frågestund

– Avslutning
Lars Hjälmered (M), vice ordförande, näringsutskottet

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.