Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Finansutskottets protokoll 2016/17:36

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:36

Datum

2017-03-28

Tid

Kl. 12.20-12.52

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor
Finansminister Magdalena Andersson informerade skatte- och finansutskotten och svarade på frågor.

Dagordning:

  • Rapport från högnivågruppen om EU:s egna medel
  • Kommande förhandlingar om EU-budgeten
  • Brexit
  • Vitboken om EU:s framtid

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag 30 mars kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:36

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

X

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.