Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017-05-09

TID

11.00 – 12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34

§ 2

Övergripande miljöfrågor (MJU22)

Utskottet behandlade motioner om övergripande miljöfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 3

En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:104, motioner och yttranden från försvarsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och en motion.

Utskottet beslutade att avge yttrande till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande till finansutskottet.

§ 6

Sammanträdestider

Kanslichefen meddelade att utskottets sammanträde tisdagen den 16 maj 2017 ställs in. Vidare ändras tiden för sammanträdet torsdagen den 8 juni 2017 från klockan 08.00 till ordinarie tid kl. 10.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Eva Forsman

Justeras den 18 maj 2017MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:36

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

-

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.