Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-11

TID

10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Uppvaktning av Eldrimner

Representanter för Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, uppvaktade utskottet med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedels-strategi för Sverige.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35.

§ 3

En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)

Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2016/17:104, motioner och yttranden från försvarsutskottet, skatteutskottet, socialutskottet och utbildningsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) konferens i Rom

Utskottet beslutade att Johan Büser (S) ersätter Monica Haider (S) i regeringens delegation vid FAO:s konferens i Rom i juli 2017.

§ 5

FN:s klimatmöte COP 23

Med anledning av regeringens inbjudan beslutade utskottet att Johan Hultberg (M) och Stina Bergström (MP) representerar utskottet i regeringens delegation vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn, Tyskland, i november 2017.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Eva Forsman

Justeras den 18 maj 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:37

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.