Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Finansutskottets protokoll 2016/17:38

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:38

Datum

2017-04-06

Tid

Kl. 10.30- 11.12

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionen

De nya riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och

Ingvar Mattson presenterade hur granskningsområdena är fördelade och informerade om Riksrevisionens uppföljningsrapport.

Riksrevisionens ekonomichef Alexandra Hård af Segerstad informerade om Riksrevisionens årsredovisning 2016.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Anmälningar

Inbjudningar till:

  • Lunchmöte med Afghanistans riksrevisor den 20 april – anmälan till kansliet
  • Riksbankens konferens på temat the Future of Forward Guidance
    den 11-12 maj
  • OECD-forum i Paris den 6-7 juni – anmälan till kansliet senast den 19 maj.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:37.

§ 4

Riksrevisionens årsredovisning för 2016 (FiU27)

Utskottet behandlade redogörelse 2016/17:RR1.

Ärendet bordlades.

§ 5

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)

Utskottet behandlade prop. 2016/17:163 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)

Utskottet behandlade prop. 2016/17:129 och motion.

Utskottet beslutade att i den fortsatta beredningen av ärendet bjuda in riksbankschefen och Finansinspektionens generaldirektör till sammanträdet den 20 april.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016
Utskottet beslutade att avstå från att lämna yttrande till konstitutionsutskottet
över skrivelse 2016/17:75.

§ 8

Nästa sammanträde
Torsdag den 20 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:38

– – –

§ 1

§ 2-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

-

-

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Vakant (S)

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

Jan Ericson (M)

-

-

Marie Granlund (S)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

-

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

Anette Åkesson (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.