Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-06-08

TID

10.30–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:37.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren medarbetare presenterade granskningsrapporten RiR 2017:9 Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv.

§ 3

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterade granskningsrapporten RiR 2017:10 Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system.

§ 4

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att Lars-Arne Staxäng (M), Rickard Persson (MP) och Linus Bylund (SD) deltar vid besök från tyska Social Advisory Council den 21 juni 2017.

Utskottet beslutade att Carina Ohlsson (S) och Solveig Zander (C) deltar vid besök från Rumänien den 20 september 2017.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 juni 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:38

§ 1–2

§ 3–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

O

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

X

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

Marie Olsson (S)

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

X

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

O

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Björn Rubenson (KD) extra suppleant

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.