Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Trafikutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-05-18

TID

10.45–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2016/17:37

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU17.

M-, SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilda yttranden.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare från PTS för att informera med anledning av rapporterade kvalitetsproblem i PostNords brevhantering.

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog i en kvällsaktivitet tillsammans med Sveriges MotorCyklister, Moped- och motorcykelbranschens riksförbund och Motorhistoriska riksförbundet. den 16 maj 2017.

Information från Svensk Sjöfart

Vd Pia Berglund och vice vd Rikard Engström från föreningen Svensk Sjöfart informerade om aktuella sjöfartsfrågor.

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Mattias Landgren informerade inför konkurrenskraftsrådet den 29 maj om förslaget om typgodkännande för motorfordon.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 30 maj 2017

Jessica Rosencrantz

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:38

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-6

LEDAMÖTER

N

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.