Protokoll utskottssammanträde 2016/17:39

Finansutskottets protokoll 2016/17:39

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:39

Datum

2017-04-20

Tid

Kl. 10.30-11.25

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef och Erik Thedeén, Generaldirektör Finansinspektionen informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Ny medarbetare på finansutskottets kansli Peter Scharmer hälsades välkommen.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38.

§ 4

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:129 och motion.

V-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om tillkännagivande till regeringen angående kontakthanteringsfrågor.

Utskottet beslöt att avslå förslaget.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU33.

M-, C-, L-, och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

V-ledamoten anmälde en reservation.

Reservationstid sattes till kl. 16.00 samma dag.

Utskottet beslöt att kalla Finansmarknadsminister Per Bolund till ett sammanträde för information om åtgärder inom kontanthanteringsområdet.

§ 5

Riksrevisionens årsredovisning för 2016 (FiU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:RR1.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU27.

§ 6

Riksbankens förvaltning 2016 (FiU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställan 2016/17:RB1, framställan 2016/17:RB2, redogörelse 2016/17:RR2 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU23.

§ 7

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115.

Utskottet beslutade att lämna yttrande.

§ 8

Vitbok om EU:s framtid

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över

KOM (2017)2025.

Utskottet beslutade att lämna yttrande.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdagen 25 april kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:39

– – –

§ 1

§ 2-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

O

X

Jan Ericson (M)

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Niklas Karlsson (S)

X

O

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

(S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

X

X

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

X

X

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.