Protokoll utskottssammanträde 2016/17:39

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:39

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39

DATUM

2017-06-13

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38.

§ 2

Information

Per Molander presenterade rapporten Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet (2017:1).

§ 3

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs (2017/18:SfU5)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:191 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utskottets resa till USA och Mexiko

Utskottet fastställde syftet med delegationsresan till USA och Mexiko den 2–10 september 2017.

§ 5

Övriga frågor

Fastställdes reseberättelsen från utskottets resa till Göteborg den
29–30 maj 2017

Vid protokollet

Justeras den 20 augusti 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:39

§ 1–2

§ 3–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

X

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

O

O

Marie Olsson (S)

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

X

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

O

O

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Björn Rubenson (KD) extra suppleant

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.