Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Finansutskottets protokoll 2016/17:3

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:3

Datum

2016-09-27

Tid

Kl. 10.00-11.42

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson

redovisade sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Därefter besvarades ledamöternas frågor.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdagen 29 september kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:3

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

O

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.