Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016–09–29

TID

11:00–12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om sammanträde vid val i kammaren

Utskottet beslutade om att sammanträda under pågående val i kammaren.

Denna paragraf justerades omedelbart.

§ 2

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte tillsammans med finansutskottet från Finansminister Magdalena Andersson, politiskt sakkunnig Elin Eliasson, departementssekreterare Mattis Person och departementssekreterare Ewa Wiberg samtliga Finansdepartementet, riksbankschef Stefan Ingves och ekonom Caroline Leung båda från Riksbanken och statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Sven Elander och kansliråd Pernilla Liljeson samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 09.30

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 13 oktober 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:3

§1-3

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

Anders Österberg (S)

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande